Benutz

Die Website und die Informationen enthalten, dienen nur zu Informationszwecken.

Die Genauigkeit der Informationen

RGB Technology bemüht sich, um die Genauigkeit der Information und Beratung über die RGB Technology Web Page zum Zeitpunkt der Platzierung vorgestellt zu gewährleisten. Jedoch entsteht die Möglichkeit von unbeabsichtigten und zufälligen Fehlern.

RGB Technology behält sich das Recht vor, Änderungen und Korrekturen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu machen. RGB Technology übernimmt keine Verantwortung für etwaige Ungenauigkeiten oder Auslassungen auf dieser Website und alle Entscheidungen über die Informationen und Meinungen über die Website. RGB Technology basiert auf der alleinigen Verantwortung des Besuchers der RGB Technology Website.

Angebote und Sonderangebote

RGB Technology kann von Zeit zu Zeit auf dieser Website über Angebote, Aktionen oder Wettbewerbe informieren, die unter strengen Bedingungen stattfinden.

Erklärung der Farbtreue

Farben, die auf der Website erscheinen, spiegeln nicht die tatsächliche Farbe der RGB Technology Displays. Bilder von Farben werden je nach Auflösung und Monitor-Einstellungen variieren.

Verantwortung

RGB-Technik übernimmt keine Haftung für direkte, indirekte Folgeschäden, die aus der Benutzung dieser Website endstanden (einschließlich entgangenen Gewinns, Verlust von voraussichtlichen Einsparungen, zusätzliche Kosten oder Verluste, der Verlust der Privatsphäre oder den Verlust von Daten, etc.). Befreiung von der Haftung, die oben erwähnt wurde, gilt auch Viren, Dateien oder Programme Verzerrung, Zerstörung oder Einschränkung der Funktionalität von Computer-Software, Computer-Hardware oder Telekommunikations-Ausrüstung und Materialien zusammen mit der Website der RGB Technology abgegeben.RODO - polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018r. obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, „RODO”), dotyczącej ochrony danych, wchodzą także w życie przepisy Ustawy wprowadzającej RODO - Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych W celu zachowania zgodności z przepisami RODO zaktualizowaliśmy Politykę prywatności, w której opisano sposób gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych użytkowników strony internetowej https://www.rgbtechnology.pl oraz z poniższymi informacjami przed przejściem do jej zawartości. Klikając przycisk „zgadzam się” zgadzasz się na postanowienia zawarte poniżej, w tym przyjmujesz do wiadomości, że korzystanie ze strony powoduje automatyczne przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies, a tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przeze Ciebie z zawartości naszej strony internetowej, w tym parametrów zapisywanych w plikach cookies (np. numeru IP na naszych urządzeniach) w celach marketingowych oraz informacyjnych. Jeżeli korzystasz z naszej strony internetowej i nie dokonasz zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies (np. nie zablokujesz ich) to oznacza, że będą one automatycznie zapisywane w pamięci urządzenia, za pomocą którego korzystasz z naszej strony internetowej.

1. Kto jest Administratorem Twoich danych? Administratorem Twoich danych jest Usługodawca – RGB Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, 75-129 Koszalin, ul. Karola Mytnika 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000483702, o kapitale zakładowym w wysokości 4.500.000,00 zł, NIP 6711715446, REGON 320032995.

2. Jakie informacje o Tobie (dane osobowe) przetwarzamy? Przetwarzamy dane, które nam podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania ze strony internetowej, w tym dane zapisywane w plikach cookies, które są instalowane na stronie https://www.rgbtechnology.pl
Będą to przede wszystkim dane, które pozostawiasz w tzw. ciasteczkach (plikach cookies) np. Twój adres IP, informacje ile razy wchodziłeś na stronę https://www.rgbtechnology.pl i kiedy, z jakimi treściami udostępnianych na stronie się zapoznawałeś.

3. Podstawa i cel przetwarzania Twoich danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych wymaga zawsze wyraźnej podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszej strony internetowej, co do zasady wystąpią dwie z nich: a) po pierwsze przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zebrania i przetwarzania zagregowanych danych dla celów statystycznych, dla doskonalenia jakości i treści naszej strony internetowej (w tym analizowania i profilowania danych dla celów badawczych i marketingowych). Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art.

6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Usługodawcę), czyli przez nas. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na konieczności dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Usługobiorców (Użytkowników) oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej, a także konieczność tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Ty i inny Usługobiorcy korzystacie z naszych treści udostępnionych w Internecie; b) po drugie przetwarzamy Twoje dane osobowe odpowiednio je agregując w celu prowadzenia marketingu dotyczącego oferowanych przez nas produktów. Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. Twoja dobrowolna, wyraźna zgodna na takie przetwarzanie.

4. Okres przez jaki dane będą przetwarzane. Po zakończeniu korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych, za wyjątkiem tych danych, które są dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane przetwarzane z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu. Natomiast dane przetwarzane przez nas na podstawie Twojej zgody, będziemy przetwarzać jedynie do czasu ewentualnego wycofania przez Ciebie udzielonej zgody lub rozwiązania umowy.

5. Kto ma dostęp do Twoich danych? Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w jakichkolwiek celach, także marketingowych z innymi podmiotami. Twoje dane mogą być przekazywane jedynie Zaufanym partnerom, czyli firmom zewnętrznym działających na nasze zlecenie m.in. dostawcom usług IT. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym („Zaufanym Partnerom”) są używane tylko do świadczenia Tobie naszych Usług. Przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami, naszą Polityką prywatności i standardami bezpieczeństwa informacji. Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie szczególnych przepisów prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

6. Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych? Masz m.in. prawo żądania dostępu do danych, sprostowania danych, do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych. Możesz także zgłosić sprzeciw do przetwarzania danych oraz wycofać udzieloną zgodę do przetwarzania danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO), jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób.