RGB Technology ma zaszczyt poinformować o wdrożeniu nowej technologii telebimów. Opracowaliśmy moduł RGB16 z rastrem fizycznym 16 mm. Technologia oparta jest na diodach SMD i jest w pełni modułową konstrukcją. Podobnie jak w pozostałych technologiach wszystkie czynności montażowo serwisowe dokonywane są od frontu. Każdy wyświetlacz można rozbudować do dowolnych rozmiarów.