RGB Technology ma zaszczyt poinformować o wdrożeniu nowej technologii telebimów. Opracowaliśmy moduł RGB12 z rastrem fizycznym 12,5 mm. Technologia oparta jest na diodach SMD i jest w pełni modułową konstrukcją. Diody przeznaczone do montażu powierzchniowego (ang. SMD, Surface Mounted Devices) charakteryzują się :

- bardzo szerokim kątem świecenia - 170 stopni w każdym kierunku,
- niewielkimi wymiarami
- płaską obudową.

Podobnie jak w pozostałych technologiach wszystkie czynności montażowo serwisowe dokonywane są od frontu. Każdy wyświetlacz można rozbudować do dowolnych rozmiarów.

Moduł RGB12-SMD
Raster 12,5mm

Cechy technologiczne:
DIODY-selekcjonowane diody marki CREE
DRIVERY LED-producent Texas Instruments
PROCESORY-producent NXP by Philips
ZASILANIE-producent MEAN WELL