RGB Technology ma zaszczyt poinformować o wdrożeniu nowej technologii telebimów. Opracowaliśmy moduł RGB8 z rastrem fizycznym 8 mm. Technologia oparta jest na diodach SMD i jest w pełni modułową konstrukcją. Diody przeznaczone do montażu powierzchniowego (ang. SMD, Surface Mounted Devices) charakteryzują się :

- bardzo szerokim kątem świecenia - 170 stopni w każdym kierunku,
- niewielkimi wymiarami,
- płaską obudową.

Podobnie jak w pozostałych technologiach wszystkie czynności montażowo serwisowe dokonywane są od frontu. Każdy wyświetlacz można rozbudować do dowolnych rozmiarów.

Moduł RGB8-SMD
Raster 8mm

Cechy technologiczne:
DIODY-selekcjonowane diody marki CREE
ZASILANIE-producent MEAN WELL