Wdrażamy system zarządzania jakością ISO 9000 oraz ISO 14001.

RGB Technology z uwagi na dążenie do doskonałości produkowanych produktów oraz w trosce o środowisko naturalne wdraża system zarządzania jakością ISO 9000 oraz 14001

Zauważamy konieczność uzyskania sprzężenia zwrotnego w poszczególnych procesach, w celu uzyskiwania ciągłej poprawy, rozwoju i wzrostu.

Wdrożenie certyfikatów ma na celu poprawę skuteczności i efektywności w zakresie:
Orientacja na klienta - zrozumienie, wyjście na przeciw i wykroczenie poza oczekiwania klienta.
Przywództwo - ustalenie jedności celu i kierunku działania organizacji.
Zaangażowanie załogi - motywowanie pracowników do wykorzystywania swoich umiejętności z korzyścią dla całej organizacji.
Podejście procesowe - zaadoptowanie podejścia procesowego w celu kierowania działaniami i związanymi z nimi zasobami w celu podniesienia wydajności i efektywności.
Podejście systemowe - zidentyfikowanie, zrozumienie i zarządzanie wzajemnie powiązanymi procesami i traktowanie ich jako systemu.
Ciągłe doskonalenie - jako stały, wspólny cel.
Podejmowanie decyzji na podstawie faktów - skuteczne podejmowanie decyzji bazujące na analizie informacji opartej na faktach oraz danych.
Wzajemne korzystne powiązania z dostawcami - tworzenie wartości dodanej dla obu stron.