Nowość-15 kolorów świecenia!
Stale pracując nad rozwojem urządzeń własnej marki, RGB Technology rozbudowało dotychczasowe urządzenie 7 kolorowe o kolejną ilość kolorów dla wprowadzanych treści. Obecnie w kolorowych urządzeniach tekstowych istnieje możliwość wprowadzania treści w 15 kolorach. Rozbudowana kolorystyka dostępna jest  dla urządzeń o wysokości 8px i 16px.

15-colors